Zalewski, Michał A. 2009. “Grunty leśne Jako składnik Gospodarstwa Rolnego”. Studia Iuridica Toruniensia 5 (December):42-61. https://doi.org/10.12775/SIT.2009.003.