Pniewska, Magdalena. 2010. “Problematyka Charakteru Prawnego odpowiedzialności podmiotów Zbiorowych Za Czyny Zabronione Pod Groźbą Kary W Prawie Polskim”. Studia Iuridica Toruniensia 6 (June):182-206. https://doi.org/10.12775/SIT.2010.008.