Kiedrowicz-Wywiał, Aleksandra. 2010. „Oszustwo Komputerowe W Polskim I Niemieckim Kodeksie Karnym”. Studia Iuridica Toruniensia 6 (czerwiec):63-80. https://doi.org/10.12775/SIT.2010.003.