Kowalewski, Eugeniusz. 2010. “Dylematy Prawa Ubezpieczeń obowiązkowych a Kodeks Ubezpieczeń”. Studia Iuridica Toruniensia 7 (December):5-23. https://doi.org/10.12775/SIT.2010.010.