Organiściak, Wojciech. 2012. „Wincenty Skrzetuski O Wzajemnych Relacjach stanów sejmujących W Rzeczypospolitej Szlacheckiej (wybrane Zagadnienia)”. Studia Iuridica Toruniensia 10 (czerwiec):202-20. https://doi.org/10.12775/SIT.2012.010.