Peno, Michał. 2017. „Funkcje, źródła I Granice odpowiedzialności W Prawie”. Studia Iuridica Toruniensia 20 (grudzień):227-48. https://doi.org/10.12775/SIT.2017.012.