Orzechowska, Agnieszka, i Tomasz Orzechowski. 2017. „Instytucja Uznania Za zmarłego W Polsce W Okresie międzywojennym”. Studia Iuridica Toruniensia 19 (marzec):257-72. https://doi.org/10.12775/SIT.2016.025.