LECIAK, M. Szczególne sposoby postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową wydanymi lub znalezionymi w toku zatrzymania lub przeszukania. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 3, p. 125–140, 2006. DOI: 10.12775/SIT.2006.008. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2006.008. Acesso em: 9 luty. 2023.