OLESIŃSKA, A. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji podatkowej, która stała się bezprzedmiotowa. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 29, p. 257–277, 2021. DOI: 10.12775/SIT.2021.032. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36147. Acesso em: 4 luty. 2023.