ROMANIUK, P. Wybrane prawnoadministracyjne aspekty realizacji zasady jawności w sferze funkcjonowania administracji publicznej. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 29, p. 351–368, 2021. DOI: 10.12775/SIT.2021.036. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36100. Acesso em: 7 luty. 2023.