LEWANDOWSKI, P. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 października 2020 r., sygn. V U 198/19 (niepublikowany). Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 29, p. 543–554, 2021. DOI: 10.12775/SIT.2021.047. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36048. Acesso em: 9 luty. 2023.