CHRABKOWSKI, M. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r., sygn. I OSK 1429/17. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 29, p. 513–526, 2021. DOI: 10.12775/SIT.2021.045. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/36046. Acesso em: 1 luty. 2023.