ŁAZAREWICZ, S. Przesłanki i kryteria miarkowania kary umownej. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 30, p. 295–312, 2022. DOI: 10.12775/SIT.2022.015. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/35144. Acesso em: 29 maj. 2023.