KRASUŃ, A. Ciężar dowodu w sporach ze stosunku pracy – wybrane zagadnienia. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 26, p. 191–210, 2020. DOI: 10.12775/SIT.2020.009. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2020.009. Acesso em: 1 grudz. 2021.