DĄBROWSKI, D. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 26, p. 107–124, 2021. DOI: 10.12775/SIT.2020.005. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2020.005. Acesso em: 1 luty. 2023.