DROBOT, J. Wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyny nieujętej w przepisach prawa – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2017 r., III PZP 11/16. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 25, p. 205–220, 2020. DOI: 10.12775/SIT.2019.026. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2019.026. Acesso em: 30 lis. 2021.