BĄCZYK, M. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r., VII AGa 307/18. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 24, p. 317–328, 2020. DOI: 10.12775/SIT.2019.015. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2019.015. Acesso em: 22 mar. 2023.