WRÓBEL, A. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. III KK 23/05. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 12, p. 265–272, 2013. DOI: 10.12775/SIT.2013.013. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2013.013. Acesso em: 3 luty. 2023.