LISKOWSKI, M. Pojęcie niewypłacalności pracodawcy w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 22, p. 169–188, 2019. DOI: 10.12775/SIT.2018.009. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2018.009. Acesso em: 1 grudz. 2021.