ZALEWSKI, M. A. Grunty leśne jako składnik gospodarstwa rolnego. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 5, p. 42–61, 2009. DOI: 10.12775/SIT.2009.003. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2009.003. Acesso em: 25 jul. 2024.