PNIEWSKA, M. Problematyka charakteru prawnego odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w prawie polskim. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 6, p. 182–206, 2010. DOI: 10.12775/SIT.2010.008. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2010.008. Acesso em: 24 jul. 2024.