ORZECHOWSKA, A.; ORZECHOWSKI, T. Instytucja uznania za zmarłego w Polsce w okresie międzywojennym. Studia Iuridica Toruniensia, [S. l.], v. 19, p. 257–272, 2017. DOI: 10.12775/SIT.2016.025. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SIT/article/view/SIT.2016.025. Acesso em: 27 mar. 2023.