Warylewski, J. (2015). Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa. Studia Iuridica Toruniensia, 15, 195–210. https://doi.org/10.12775/SIT.2014.033