Nowicki, P. (2014). Michał Kania, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 398. Studia Iuridica Toruniensia, 14, 431–436. https://doi.org/10.12775/SIT.2014.022