Szmyt, A. (2014). Uregulowania konstytucji krajowej w perspektywie integracji europejskiej oraz kierunki niezbędnych uzupełnień. Studia Iuridica Toruniensia, 14, 361–376. https://doi.org/10.12775/SIT.2014.017