Rokicka, K. (2014). Przepisy i normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w Republice Federalnej Niemiec. Studia Iuridica Toruniensia, 14, 297–316. https://doi.org/10.12775/SIT.2014.014