Sobczyk, M. (2008). Rzymskie korzenie współczesnych zasad techniki prawodawczej. Studia Iuridica Toruniensia, 4, 151–158. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.011