Rutkowska, B. (2008). Rola klauzul generalnych przy rozstrzyganiu sporów o roszczenia przedstawicieli pracowników. Studia Iuridica Toruniensia, 4, 141–150. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.010