Kustra, A. (2008). Współczesny paradygmant nadzrzędności konstytucji. Studia Iuridica Toruniensia, 4, 105–128. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.008