Górzyńska, M. (2008). Ewolucja problemu i architektury bezpieczeństwa międzynarodowego od powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Studia Iuridica Toruniensia, 4, 81–92. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.006