Filipiak, Z. (2008). Prawo własności w doktrynach polityczno-prawnych XVII i XVIII wieku. Studia Iuridica Toruniensia, 4, 69–80. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.005