Falkowska, A. M. (2008). Szwajcarski kodeks zobowiązań w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Studia Iuridica Toruniensia, 4, 57–68. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.004