Brzeziński, B. (2008). Kilka refleksji o związkach oraz instytucjach prawa cywilnego z prawem podatkowym. Studia Iuridica Toruniensia, 4, 43–56. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.003