Bień-Kacała, A. (2008). Zasada dyskontynucaji prac parlamentu. Wybrane problemy. Studia Iuridica Toruniensia, 4, 33–42. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.002