Białocerkiewicz, J. (2008). "Security Wall" na okupowanych terenach palestyńskich. Kilka uwag na tle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Studia Iuridica Toruniensia, 4, 7–32. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.001