Szpak, A. (2006). Niektóre aspekty prawne interwencji humanitarnej. Studia Iuridica Toruniensia, 3, 201–2010. https://doi.org/10.12775/SIT.2006.012