Szabłowska, M. (2006). Ochrona dóbr osobistych pracownika z perspektywy europeizacji polskiego prawa pracy. Studia Iuridica Toruniensia, 3, 179–200. https://doi.org/10.12775/SIT.2006.011