Leciak, M. (2006). Szczególne sposoby postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową wydanymi lub znalezionymi w toku zatrzymania lub przeszukania. Studia Iuridica Toruniensia, 3, 125–140. https://doi.org/10.12775/SIT.2006.008