Bunikowski, D. (2006). Przepadek korzyści z przestępstwa - ujęcie kryminologiczne i historycznoprawne. Studia Iuridica Toruniensia, 3, 21–42. https://doi.org/10.12775/SIT.2006.002