Olesińska, A. (2021). Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji podatkowej, która stała się bezprzedmiotowa. Studia Iuridica Toruniensia, 29, 257–277. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.032