May, J. (2021). Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Studia Iuridica Toruniensia, 29, 211–236. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.030