Węgliński, K. (2021). Cywilnoprawna odpowiedzialność członków organów prostej spółki akcyjnej wobec spółki. Studia Iuridica Toruniensia, 29, 441–458. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.041