Tykwińska-Rutkowska, D. (2021). Prawo do aborcji w Polsce w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. Studia Iuridica Toruniensia, 29, 419–440. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.040