Suliński, G. (2021). Wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki z o.o. – zagadnienia wybrane. Studia Iuridica Toruniensia, 29, 369–384. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.037