Zgoliński, I. (2021). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r., sygn. II AKa 292/19. Studia Iuridica Toruniensia, 29, 555–566. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.048