Chrabkowski, M. (2021). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r., sygn. I OSK 1429/17. Studia Iuridica Toruniensia, 29, 513–526. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.045