Guss, A. (2021). Lista Skarbów Dziedzictwa – niepotrzebna forma ochrony zabytków?. Studia Iuridica Toruniensia, 29, 53–72. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.022