Rutkowska, B. (2021). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2019 r., I PK 243/17. Studia Iuridica Toruniensia, 28, 371–382. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.019