Kabza, E. (2021). Problem zmiany nazwiska pasierba w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Studia Iuridica Toruniensia, 28, 83–98. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.005