Mielewczyk, D. D. (2021). Należyta staranność adwokata i radcy prawnego wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki prawniczej (analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego systemu prawnego). Studia Iuridica Toruniensia, 27, 229–248. https://doi.org/10.12775/SIT.2020.029